Liều mình - Truyện cười 


Liều mình

Ngày: 19-12-2016 Lượt xem: 318
 
 
 Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:
 
Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:
 
- Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
 
- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
 
- Nhỏ nói gì với mày?
 
- Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.

Sưu tầm
Từ khóa:

Các tin đã đưa ngày: